บรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุสินค้าอาหารประเภทที่ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่มีความทนทานต่อความร้อนค่อนข้างสูงขณะบรรจุ (HOT FILL) เช่น เครื่องปรุงรส ซอส เป็นต้น 

ติดต่อเรา

บริษัท พรีเมี่ยม เฟล็กซิเบิ้ล แพคเกจจิ้ง จำกัด
137 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ต.ทับคาง
อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 ประเทศไทย

032-439750 - 1 
032-439752
www.pfpthai.com
sales@pfpthai.com

แผนที่

© 2017 PFP. All Rights Reserved.

Search