บรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุสินค้าอาหารแช่แข็ง ที่ทนต่ออุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง (FROZEN FOOD) เช่น อาหารแช่แข็ง  เป็นต้น

 

ติดต่อเรา

บริษัท พรีเมี่ยม เฟล็กซิเบิ้ล แพคเกจจิ้ง จำกัด
137 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ต.ทับคาง
อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 ประเทศไทย

032-439750 - 1 
032-439752
www.pfpthai.com
sales@pfpthai.com

แผนที่

© 2017 PFP. All Rights Reserved.

Search