บรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุสินค้าเกษตร อาหารสัตว์ (AGRICULTURAL PRODUCT)  เช่น ข้าว ผลิตภัณฑ์พืช เป็นต้น

 

Contact

Premium Flexible Packaging Limited.
137 Moo 4 Road Phetkasem, Tambon Thapkang
District Khaoyoi, Petchburi 76140, Thailand

032-439750 - 1 
032-439752
sales@pfpthai.com

Map

© 2017 PFP. All Rights Reserved.

Search